Berrak Nilhan Karaca

20 Aralık 2017 – 17 Aralık 2020 tarihleri arasında Satürn yöneticisi olduğu Oğlak burcundan geçiş yapacak. Astrolojiyle biraz yakından ilgili olanlar Satürn’ün adını duymuşlardır. Biraz karanlık bir şöhrete sahiptir. Peki, nedir bu Satürn geçişi ve neden bu kadar olumsuz bir şöhreti vardır? ( Satürn geçişinin burçlar üzerindeki etkilerini yazının devamında ayrıca okuyabilirsiniz )

Satürn, arketipsel olarak Yunan mitolojisindeki Kronos ile benzerdir. Kronos, zamanın tanrısıdır. Kronometre gibi zamanla alakalı terimler buradan türetilmiştir.

Kronos, Toprak Ana (Gaia) ile Gökyüzü Baba (Uranos) evliliğinin en genç ve en cesur çocuğudur. Bu cesareti ve annesinin yardımıyla babasının saltanatına son vermiş ve tanrıları yönetmeye başlamıştır. Bir dönemi bitirmiş ve yeni bir dönem başlatmıştır.

Kronos, tavır ve yaklaşımları babasına çok benzeyen bir tanrıydı. Kendisi de babası kadar merhametsizdi. Olayları tarafsız bir şekilde değerlendirir, katı bir kuralcılıkla adaleti tartar ve dağıtırdı.

Bir gün kendisinin de babasıyla aynı kaderi paylaşacağını bir kâhinden öğrendi. Kronos’un saltanatına da onun çocuklarından biri son verecekti. Acımasız tanrı bu kehanet karşısında çok korktu. Mevcudiyetini ve saltanatını korumak istedi. Kaderi kandırabileceğini ve böylece sonsuza kadar hüküm sürebileceğini düşündü. Bunu yapabilmek için doğan bütün çocuklarını yuttu. Eşi Rhea’nın kendisini kandırması sonucu ise son çocuğu Zeus hayatta kaldı. Kronos’un saltanatına Zeus son verdi.

Böylece Kronos’un korktuğu başına gelmiş oldu. Kaderi kandırmak mümkün değildi.

Tabii ki astrolojiye klasik bakış daha kaderciydi. Roller çok iyi ve çok kötü şeklinde sert hatlarla birbirinden ayrılıyordu. Özgür iradeden teorik olarak bahsedilse de gerçekte çok vurgulu değildi. Günümüzde ise, özellikle transitlerin etkileriyle alakalı olarak, daha özgür irade ve farkındalığa dayalı bir bakış açısı vardır. Başımıza gelen olayların kalitesini ve sonuçlarını bizim tepkilerimizin belirlediği görüşü yaygındır. Ve gezegenlerin rolleri daha griye çalar. Aynı durum Satürn için de geçerlidir.

Kronos ile benzer arketiplere sahip olduğu için astrolojide Satürn aşağıdaki temalarla eşleştirilir:

Korku: Satürn’ün geçtiği alanda öncelikle bir yetersizlik, kısıtlanma, engellenme hissi hakim olur. Satürn’ün dokunduğu yerde her zaman bir korku hâkimdir. Fakat Satürn, bu yetersizlik duygusunu aşma ve bu alanda başarılı olma ihtiyacını ve hırsını da beraberinde getirir. Yaşadığımız deneyimler sonucunda bu korkunun üstüne gitmeye başlar, hayatımızın bu alanını bilinçli bir şekilde yapılandırır ve bu şekilde başarılı olmaya çalışırız.

Deneyimler: Satürn’ün haritada geçtiği alanda tekrar eden deneyimler yoluyla bir şeyler öğrenmemizi sağlar. Hayatımızın bu alanına ciddiyetle, temkinli bir şekilde, sabırla yaklaşmamızı ister. Tarzı sıfırcı hocadan farksızdır. Eğer kulağımızı açıp onun söylediklerini dinlersek öğrettiği şeyler yaşamımız boyunca bize destek olacak, bizi bir adım ileriye taşıyacaktır. Yoksa “Otur, sıfır!” Tembelliğe, asiliğe, boş vermişliğe tahammülü yoktur. “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.” En temel düsturudur.

Form, yapı ve istikrar: Geçtiği alanda öncelikle eksik olan, yetersiz olan şeyleri açığa çıkarır. Eğer burada tamamen işlemeyen veya eskimiş, vadesi dolmuş bir yapı söz konusuysa var olan yapının yıkılıp yeniden ve daha sağlam bir şekilde kurulmasını talep eder.

Kendini gerçekleştirme: Moda, sosyal modeller, gelenekler ve ego oyunlarının koşullarına göre değil; kendi gerçek benliğimizin ihtiyaçlarına ve vadettiklerine göre yaşama gereği doğurur. Gerçek doğamızı sergilemekten saptığımızda hayatı ciddi anlamda sorgulamamızı sağlayan deneyimler yaşatabilir.

Bu son madde daha ziyade transit Satürn doğum haritasındaki Satürn ile irtibat kurduğu zamanlarda kendini gösterir. Satürn 28 yılda bir doğum haritasındaki konumuna tekrar gelir. 7 yılda bir ise doğum haritasındaki Satürn ile irtibat kurar. Satürn’ün doğum haritasında bulunduğu konuma gelmesine Satürn döngüsü adı verilir.

14 Şubat 1988 – 6 Şubat 1991 tarihleri arasında doğanlar ilk Satürn döngülerini, 5 Ocak 1959 – 3 Ocak 1962 tarihleri arasında doğanlar ikinci Satürn döngülerini yaşayacaklar. Doğum haritasında Satürn’ü Oğlak burcunda olan bu kuşak için Satürn’ün Oğlak burcundan geçişi yoğun bir deneyim ve olgunlaşma zamanı olacaktır. Aynı şekilde haritasında Satürn’ü öncü burçlarda olanlar için de benzer etkiler söz konusudur.

Her bir burç için Satürn’ün etkilerine gelirsek: (Yükselen burcunuzu okumayı unutmayın)

Koç:
Satürn haritanızın kariyer, gelecek ve kendinizi görmek istediğiniz en üst noktayla alakalı evinden geçiş yapacak. Haritanızda 10. Ev kesitinizi Oğlak burcu kestiği için sizler başarma hırsınız yüksektir. Satürn’ün bu geçişi kariyerinizde bir şeyleri başarma ümidiniz, toplumdaki yeriniz, otorite dereceniz ve amaçlarınızı elde etmek için izlediğiniz yol üzerinde ciddi bir çalışmayı beraberinde getirir. Kariyerinizde, hayatta kendinizi görmek istediğiniz en üst noktayla alakalı konularda başarılı olmak için daha fazla gayret göstermeniz ve üzerinize düşen sorumlulukları bilfiil yapmanız gerekmektedir. Yönetici ve otorite konumundaki kişiler sizi her zamankinden fazla zorlayabilirler. Bu kişilerle anlaşmak veya onların dikkatini çekmek eskisinden daha zor olabilir. Bazen bu geçiş kariyer ve gelecek amaçlarıyla alakalı hüsrana uğratan gelişmelere yol açabilir. Hoşunuza gitmeyen sorumluluklar karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Fakat bu durum genellikle oluşturduğunuz kariyer ve mesleki yapı sizin gerçek doğanızı yansıtmıyorsa, gerçek kişisel amaçlarınızla uyumlu değilse ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Satürn’ün yeniden yapılandırma fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. Bu dönem aynı zamanda şöhretinizden ve neyi başarmak istediğinizden azade olarak gerçekte neyi başarabildiğinizle alakalı perspektif kazandırır. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Boğa:
Satürn haritanızın yüksek eğitim, din, felsefe, inançlar, yaşam bilgeliği, yabancı kültürler, uzak yerlere seyahatler, yabancılarla yapılan işler ile alakalı 9. Evinden geçiş yapacak. Haritanızda 9. Evi Oğlak burcu kestiği için inandığınız değerler geleneksel yapılardan ve ailenizden gelen öğretilerden ciddi anlamda etkilenmiş olabilir. Bu geçiş bugüne kadar elde ettiğiniz deneyimleri hazmederek bunu anlamlı, kendi yapınıza uygun bir felsefeye ve inanç sistemine dönüştürme zamanını gösterir. İnandığınız değerleri sorgulayabilir ve yeniden yapılandırabilirsiniz; çünkü bu geçişten sonrasında bu inanç sistemi size rehber olacaktır. Kariyerinizle ilgili kendinizi geliştirmeniz gereken noktalar veya almanız gereken eğitimler karşınıza çıkabilir. Kısacası kendinizi geliştirmeniz yönünde kuvvetli bir dürtü hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bunu kimisi felsefi, dini ve metafiziksel çalışmalarla; kimisi yurt dışında bir yüksek lisans programıyla; kimisi yurt dışına seyahate giderek yapacaktır. Her halükarda hayatın bu alanıyla alakalı özverili bir çabayı ve bir yeniden yapılandırmayı beraberinde getirecektir. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

İkizler:
Satürn haritanızın dışarıdan gelen maddi kaynaklar ile alakalı evinden geçiş yapacak. Dışarıdan gelen paralar borçlar, alacaklar, krediler, miraslar, nafakalar, eşten ve ortaklardan gelen paralar, burslar, yan haklar, tazminatlar ve primler olarak sayılabilir. Dolayısıyla hayatın bu alanıyla alakalı bir yetersizlik hissi, sorumlulukların artması gibi durumlar meydana gelebilir. Artan sorumluluk ve daralmalar; örneğin eşin maddi gelirinde yaşanan olumsuzlukların bütçe üzerindeki zorlayıcı etkisi gibi durumlar, hayatın bu alanını daha dikkatli bir şekilde yönetmeyi gerektirir. Bu dönemde maddi konular ve gelir-gider dengeleri sıkı takibe alınmalı ve borçlanmalar konusunda çok temkinli hareket edilmelidir. Güvenmediğiniz birine borç para vermek, mali riskler almak, hesapsız girişimlerde bulunmak açısından çok uygun bir dönem değildir. 8. Ev aynı zamanda ölüm ve cinsellikle alakalı bir evdir. Bu nedenle cinsel enerjinizi nasıl yönettiğinizle alakalı farkındalığınız artabilir. Ölüm ve ölüm ötesi konular dikkatinizi daha fazla çekebilir. Satürn’ün bu geçişi önemli araştırmalar yapmak açısından son derece faydalıdır. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Yengeç:
Satürn haritanızın ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıkla alakalı 7. Evinden geçiş yapacak. Her türlü ilişkinin son derece ciddiye alındığı bir dönemdir. Gelecek vadeden ilişkilerin bu transitle birlikte evliliğe döndüğü birçok kez gözlemlenmiştir. Var olan ilişkiler ise ciddi bir test alanı oluşturur. Eğer herhangi bir ilişkiyi kendinize hak gibi görüyorsanız, garantiye alıyorsanız veya bu ilişkide ihtiyaçlarınızın karşılanmadığını hissediyorsanız bu durumda gerçekçi olarak ilgilenmeniz gerekir. İlişkinizle alakalı sorumluluk almanız gereken bir dönemdir. Eğer ilişkinizden ve evliliğinizden beklentiniz çok fazla ise veya sizin için önemli olan konularda artık işlemediğini hissediyorsanız o zaman bu gerçeklerle objektif olarak yüzleşmenin zamanıdır. Yaşadığınız deneyimler sonucunda ilişkinizin sağlam ve sağlıklı olduğuna karar vermeniz de olasıdır. Her halükarda bu dönem verilen taahhütlerin yeniden yapılandırıldığı bir dönemdir. Haritada 1. Ev ben, 7. Ev sen evidir ve birbirlerine karşıt dururlar. Satürn’ün 7. Evden geçişi sırasında kişinin yoğun bir şekilde başkaları ve özellikle ilişkide olduğu kişi tarafından eleştiriler alması olasıdır. Kendi tutumlarınızı gözden geçirmeniz, artık ayağınıza pranga olan, size ve ilişkilerinize fayda sağlamayan özelliklerinizi elimine etmeniz gerekebilir. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Aslan:
Satürn haritanızın çalışma hayatı, çalışma arkadaşları, astlar, çalışma koşulları, günlük sorumluluklar ve kronik hastalıklarla alakalı 6. Evinden geçiş yapacak. Hali hazırdaki çalışma yoğunluğunuz ve şekliniz amaçlarınızı elde etmeniz konusunda bir yetersizlik hissi doğurabilir. Dolayısıyla çalışma hayatınızı daha düzenli, disiplinli ve verimli olacak şekilde yeniden yapılandırmanız söz konusu olabilir. Eğer içinde bulunduğunuz iş sizi tatmin etmeyen, gerçek amaçlarınıza hizmet etmeyen bir işse Satürn’ün bu geçişi sırasında işinizden tahammül etmeniz iyice zorlaşabilir; çünkü Satürn’ün 6. Ev geçişlerinde iş yoğunluğu ve monotonluğu artabilir. Ne kadar çalışırsanız çalışın üstlerinize kendinizi göstermeniz zordur. Çalışma arkadaşlarınızdan ve astlarınızdan destekler alınan bir dönem değildir. İş yerinde baskı ve mücadele artsa da sabır ve dayanıklılık isteyen bir dönemdir. Bu dönemde verimliliğinizi arttırmakla alakalı alacağınız dersler, çalışma şeklinizi yeniden yapılandırmanız sonraki yıllarda başarınızı arttıracaktır. Satürn’ün bu geçişi yoğun ve detaylı çalışma gerektirdiği için kendinize özen göstermeyi ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Düzenli beslenme, spor ve dinlenme bu dönemin altın anahtarlarıdır. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Başak:
Satürn haritanızın aşk, çocuklar, eğlence, flörtler, sportif aktiviteler, spekülatif konular ve sanatla ilgili olan 5. Evinden geçiş yapacak. Satürn’ün bu 5. Ev geçişi sırasında bahsettiğim bu alanlarda zorluklar, engellenmeler yaşanabilir. Kendinizi sevgiden ve takdirden yoksun hissetmeniz veya kendinize, eğlenmeye vakit ayırmamanız mümkündür. Aşk ilişkilerinde karşınıza olgun, sizden yaşça büyük veya tavır olarak mesafeli kişiler çıkabilir. Aşka yaklaşımınızı, ilişkilerden beklentilerinizi, cinselliğe yaklaşımınızı, kendinizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyma şeklinizi, çocuklarla ilişkilerinizi gözden geçirdiğiniz; hayatınızın bu alanlarını yeniden yapılandırdığınız bir dönem olacaktır. Bu yeniden yapılandırma ihtiyacı aşk ilişkilerinde yaşanan zorlanmalardan, soğukluklardan ve mesafelerden kaynaklanabilir. Hayatınızın bu alanına daha ciddi, daha gerçekçi, daha olgun yaklaşmanız, emek vermek ve sabır göstermek ilişkiler açısından çok daha pozitif olacaktır. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Terazi:
Satürn haritanızın aile, yuva ve hayatın temeliyle alakalı alandan geçiş yapacak. Bu dönemde ailevi konularla ve yuvayla alakalı sorumluluklarınız artabilir. Dışarıdaki hayatla, gelecek ve kariyer hedefleriyle alakalı mücadele söz konusudur. Toplumdaki yerinizi daha ciddi bir şekilde belirlemek istersiniz. Ev ortamında ise düzen ve sağlamlık hissi oluşturmaya çalışırsınız. Fiziksel olarak içinde yaşadığınız evin durumu sizin ihtiyaçlarınıza karşılık vermiyor olabilir. Bu durumda yaşadığınız yerle alakalı fiziksel olarak bir yeniden yapılandırma sürecine girebilirsiniz. Duygusal olarak ise ailenizle alakalı sorumluluklarınız artabilir. Evde yaşlı birinin sorumluluğunu alma gereği doğabilir. Kendinizi ev içerisine veya kendiniz için kurduğunuz hayatın içine hapsolmuş hissedebilirsiniz. Satürn’ün 4. Ev geçişi hayatın temellerini yeninden yapılandırma dönemidir. Bunun içerisine uzun vadeli kariyer hedefleri de dâhildir. Bu dönemde hayatınızda artık eskimiş, size mutluluk vermeyen şeyleri eleyebilirsiniz. Ne istediğinizi bildiğiniz takdirde hayatınızı yeniden yapılandırmak için bu bir fırsat sağlayabilir. Bahsettiğim süreyi gelecekteki başarınız ve kazancınız için harcamanız bu dönemi en pozitif kullanmanın yollarından biridir. Maddi dünyada yüksek bir güvenceyi sağlamak için yavaş ve yoğun bir çaba zamanıdır. Gösterdiğiniz çabanın ödüllerini hemen beklemek hayal kırıklığı yaratabilir. Satürn daha ziyade uzun vadede; ama kalıcı ödüller sağlayacaktır. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Akrep:
Satürn haritanızın kardeşler, akrabalar, yakın çevre, komşular, eğitim, yakın yerlere seyahatler ve iletişim ile alakalı 3. Evinizden geçiş yapacak. Bu dönemde karamsarlık ve endişeden mümkün olduğunca uzak durmak gerekir. Kendi entelektüel kapasitenizden ve bilgilerinizin derinliğinden şüphe duyabilirsiniz. Bu nedenle daha fazla bilgiye ulaşmaya, bir tekniği geliştirmeye, önemli bir eğitim sürecinden geçmeye ve düşünme biçiminizi yeniden yapılandırmaya yönelebilirsiniz. İyi kullanıldığı takdirde bu geçiş süresince öğrendiğiniz bilgiler, yeni düşünme sisteminiz size hayatınızın geri kalanında önemli bir kaynak oluşturacaktır. Etrafınızdaki insanlarla yanlış anlaşılmalar veya iletişimsel kopukluklar nedeniyle sıkıntılar oluşabilir. Bu durum sizi kendinizi sözel ve yazılı ifade etme konusunda, iletişim konusunda güçlendirmeye yönlendirebilir. Öğrenmeye, araştırmaya yönelmek, bol bol kitap okumak bu dönemi en faydalı şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Yay:
Satürn haritanızın maddi kazançlar, parayı harcama şekliniz ve öz değer ile alakalı evinden geçiş yapacak. Dolayısıyla para kazanma ve harcama alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Sahip olduğunuz değerler ve maddi konularla alakalı dikkatli olunması gereken bir zamandır. Gereksiz riskler, müsrifçe harcamalar sonradan ciddi anlama sıkıntı yaratabilir. Sıkı bir bütçe takibi yapmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak, kontrollü ve ekonomik olmak gerekir. Maddi kazancınızın geçiminizi sağlama konusunda yeterli olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Eğer yeterli değilse para kazanmak için yeni yollar aranabilir. Eğer sağlam bir geliriniz varsa bu dönemde birikim yapmak bu geçişi en iyi şekilde değerlendirmenin bir yoludur. Sadece gerçekten sağlam olduğunuz yatırımlara yönelmeniz gerekebilir. Her halükarda maddi konulara yaklaşımınıza ve bütçenize yeni bir form vermek; daha istikrarlı ve güvenli bir yapı oluşturmaya çalışmak söz konusudur. Bu dönemde kendi değerinizi de daha iyi anlamanız ve değerlendirmenizle alakalı deneyimlere de açık olursunuz. Sürecin sonunda kendi değerinize uygun kararlar almaya başlamanız ve etrafınıza da bunu yansıtmanız mümkün hale gelir. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Oğlak:
Satürn haritanızın direkt olarak sizi etkileyen ve en yaşamsal eviniz olan birinci evinizden geçecek. Davranışlarınızın ve imajınızın sonuçlarını daha fazla fark etmeye başlayacağınız, dolayısıyla bunların sorumluluğunu daha fazla alacağınız bir dönem deneyimleyebilirsiniz. Dışarıya verdiğiniz imajla alakalı ciddi eleştiriler alabilirsiniz. Bu durum öncelikle kendinizi engellenmiş, kısıtlanmış, yorgun ve korkmuş hissetmenize sebep olabilir. Sonrasında davranışlarınızın sorumluluğunu daha fazla almanız, imajınızı yeniden yapılandırmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu dönemde içebakış artabilir, hayatınızın ne yönde gitmesini istediğinizle alakalı önemli kararlar almanız gerekebilir, artık ayağınıza pranga olan negatif kişilik özelliklerinizi törpülemeye çalışmanız gerekebilir. Satürn sert bir yargıç gibidir. Kendinize tuttuğunuz aynanın kişiliğinizdeki daha karanlık noktaları göstermesini sağlar. Siz kendiniz de bir danışmanlık kanalıyla kendiniz hakkında ve aslında kim olduğunuzla alakalı daha fazla bilgi toplamaya çalışabilirsiniz. Sağlığınıza çok dikkat etmeli; yeterli uyku, egzersiz ve iyi bir beslenmeye önem vermelisiniz. Bu dönemde emek verdiğiniz şeylerin hemen meyve vermesini beklememeniz gerekir. Sabırlı olmak ve dayanmak bu dönemin altın sözcükleridir. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Kova:
Satürn haritanızın inziva, merhamet, hayırseverlik, kapalı yerler, kaçış, bilinçdışı, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve mistisizm ile alakalı 12. Evinden geçiş yapacak. Bu geçiş genellikle hayatınızda eski bir devrin sonudur; bu nedenle başlarda kaybolmuşluk, korku, memnuniyetsizlik yaşamanız olasıdır. Eskiden değer verdiğiniz şeyler, ihtiraslarınız, aktiviteler ve inançlar artık sizin için bir şey ifade etmemeye başlar. Bu dönem hayatınızı ruhsal bir bakış açısıyla değerlendirme zamanıdır. Bugüne kadar yaşadığınız deneyimlerin anlamını düşünürsünüz ve kendinizde alakalı bir keşfe çıkarsınız. Bu bir kendinizi benimseme sürecidir. Bağlılıklarınızdan, egonuzdan, önemsiz bireysel tercihlerinizden vazgeçip daha yüksek bir bilinç düzeyine erişmek söz konusudur. Bu dönemde geçen yıllarınızı gözden geçiyor ve bitmemiş projelerinizi ve girişimlerinizi tamamlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu çözülmelerin ve sonuçların zamanıdır. Yeni başlangıçların değil. Büyük yeni girişimler açısından çok da destekleyici bir dönem değildir. Bu nedenle inzivaya çekilmek için güçlü bir ihtiyaç hissedebilirsiniz. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Balık:
Satürn’ün haritanızın arkadaşlıklar, sosyal çevre, gruplar, dernekler ve hayatınızın büyük amaçları ile alakalı alanından geçiş yapacak. Bu dönemde kariyer hedeflerinden ziyade hayatta kendinizi nerede görmek istediğiniz ve kişisel amaçlarınızın ne olduğunu sorgulayabilirsiniz. Bu amaçlarınızı net bir şekilde belirlemeniz için bazı deneyimler yaşamanız söz konusu olabilir. Bu amaçlar için bazı kurumsal yapılarda veya ciddi organizasyonlarda yer almaya çalışabilirsiniz. Ekipçe yapılan işlerde ve organizasyonlarda faaliyet gösterebilirsiniz. Bu dönemde sosyal çevrenizde artık size bir fayda sağlamayan, miadı dolmuş ilişkilerinizi elemeniz söz konusu olabilir. Etrafınızda daha az; ama öz kişi tutarsınız. Kişisel doğum haritanız üzerinden aldığınız astrolojik etkileri öğrenmek için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.