Merve Çubuktepe

Çocuklarımızın geleceği için son derece önemli olan LYS sınavının sonuçlarının açıklandığı bu dönemde özellikle astrolojik perspektifle yakın gelecekte ön plana çıkacak ve önem kazanacak çalışma alanlarına dair sorular alıyoruz. Esasen bu sadece sınava giren çocuklarımız değil, hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen her yaştan insan için önemli bir konu. Daha önce kişinin kariyer planı ve mesleki yöneliminin nasıl tespit edeceğine dair bir yazı paylaşmıştık. Bu yazıda ise özellikle dış gezegen döngülerini de gözönünde bulundurarak önümüzdeki yıllarda dikkat çekecek temalar ve yükselen meslek dallarına değineceğim.

Dış gezegen döngüleri gerek o dönemin önemli trendlerini, gelişmelerini ve odak temalarını belirlerler. Özellikle Uranüs ve ötesindeki gezegenler bu açıdan çok belirleyicidir. Yakın vadede en önemli geçiş 15 Mayıs 2018’de başlayacak olan Uranüs Boğa süreci. Buna ek olarak da 2023’te gerçekleşecek ancak şimdiden ayak seslerini duymaya başladığımız Plüton Kova geçişi de bu değişim süreci açısından oldukça önemli görülüyor.

Bu yazıda yakın vadede etkisi başlayacak olduğundan özellikle Uranüs Boğa temasına daha çok odaklanacağım. Uranüs devrimlerle alakalı, kalıpların yıkılması ve yeni düzenlerin kuruluşuyla alakalı bir gezegendir. Uranüs’ün bulunduğu burç ne ise o temayla ilgili yeni fikirler, buluşlar, hatta isyanlar ve tepkiler görülür. Misal halen devam eden Uranüs Koç geçişi ve özellikle de Plüton Oğlak ile sert temasları bireysel haklar, kişisel özgürlükler ve yaşam biçimi ile ilgili önemli etkiler yaratmıştır. Yakın vadede Uranüs Boğa burcuna geçerek hayatı nasıl yaşayacağımıza, kendi düzenimizi nasıl sağlayacağımıza ve aynı zamanda Boğa sembolizmi sebebiyle nasıl para kazanıp, mutluluk ve tatmin duygusu sağlayacağımıza dair kalıpları değiştirmeye başlayacak. Bu da tabii ki gerek para kazanma, gerek hayat tarzı açısından önemli değişimleri beraberinde getirecek, bu da tabii ki meslek dallarına da yansıyacaktır.

İlk olarak ticari açıdan süreci incelersek eğer Uranüs bilgi aktarımı ve teknoloji ile alakalı olduğundan internetten satışın fiziksel mağazalarda gerçekleşen satışın önüne geçmesi beklenebilir. İnternet sayesinde hepsi birbirine benzeyen seri üretim yapan işletmeler, özgün tasarımlar yapan küçük işletmelere önemli düzeyde pazar kaptırabilir. Küçük işletmeler ürünlerini sanal pazar yeri platformları üzerinden dünyanın pek çok yerine gönderebilir. Bu süreci küçük esnaf ve zanaatkarın internet ile yeniden doğuşu olarak değerlendirilebiliriz. Zira sıradan ve kalıplaşan ürünler yerine kişiye özel, el emeği göz nuru ürünler giderek daha değerli olacaktır.

Bu gelişmenin üretim için kullanılacak küçük araç gereçlerin pazarında da büyüme getireceğini öngörebiliriz. Aynı sebepten ötürü 3d yazıcıların yaygınlaşması beklenebilir. Özelikle pek çok küçük araç gereç artık evde üretilebilir hale gelecektir. Bu doğrultuda 3d yazıcıların kullanımı için gereken malzemeler önemli bir piyasa doğuracaktır.

Uranüs Boğa geçişinde; Boğa burcunun beş duyu, toprak sembolizmini de içermesinden ötürü tarım konusunda da gelişmeler beklemek doğru olacaktır. Drone teknolojileri kullanılarak yapılabilecek tohumlamalar, hasat ve nakliyeler özellikle zorlu coğrafyalarda dahi üretimi hızlandıracaktır. Klasik tarım yerine, modern ve enerji dostu tekniklerin kullanılması büyük bir pazarı ve kazancı ortaya çıkarabilir. Zira sağlıklı, ucuz ve bozulmamış gıdanın önemi de giderek artacaktır.

Tatil konseptinin genel olarak değişime uğraması, büyük oteller yerine küçük konaklama yerleri ve ev - oda kiralama gibi paylaşım ekonomisinin turizm alanında güçlenmesini izleyebiliriz. Bu doğrultuda insanların mahremiyet ve farklı yerleri deneyimleme ihtiyacı konusunda betonarme ve çok odalı sabit mekanlar yerine güzel tasarlanmış prefabrik tatil yapılarına yönelmesini izleyebiliriz.

Paranın dijitalleşmesi konusu zaten bir sır değil ancak ilerleyen vadede küçük işletmelerin artması ile birlikte takas ekonomisinin beklenmedik bir şekilde hayatımıza girişini görebiliriz. Çünkü Boğa maddiyat teması ile alakalı olduğundan Uranüs paraya bakış açımızı da değiştirecektir. Aynı şekilde küçük işletmelerin ürettiği ekonomik değerlerin artışıyla birlikte FinTech adı verilen Finansal Teknolojilerin hayatlarımızda kapladıkları yerin artacağına da kesin gözüyle bakabiliriz.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda kişiler ve kurumlar arası ürün trafiğinin artması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu nedenle lojistik konusunda yeni çözümlerin üretilmesi mecburi olacaktır.

Uranüs Boğa çerçevesinde insanların enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çabaları doğrultusunda hayatımıza girecek teknolojilerden de bahsetmek gerek. Çünkü Boğa burcu verimlilik, kaynakların etkin kullanılması, kalıcılık ile de alakalıdır. Özellikle konut alanlarında güneş, rüzgar enerjisi ve hatta atıklardan bile maksimum fayda sağlamak gibi tasarruf yöntemlerini görmek olasıdır. Bu aynı zamanda çevrenin korunması, sürdürülebilirlik açısından da oldukça önemlidir.

Tabii ki meslek seçimleri gerçekleştirirken kişinin yapısı, öğrenme tarzı ve isteklerine göre en uygun konu seçilmelidir. Bu açıdan astrolojik açıdan da kariyer göstergeleri incelenerek bir yol haritası çizilebilir. Kişisel doğum haritanız üzerindeki astrolojik göstergeler için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Son olarak bahsettiğim temalarla alakalı yakın vadede daha da önem kazanacak meslek gruplarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

(Bölgesel / Ülkesel kültürlere göre değişiklik gösterdiği için sosyal bilimlere listede yer verilmemiştir)

Bilgisayar Bilimleri
Biyoteknoloji
Ekonomi - Finans
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Mimari
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili branşlar
Zanaatlar - El işçiliğine dayalı işler

İlk akla gelenlerden bazıları. Yine de ne olursa olsun unutulmamalı ki bir kişinin en çok başarı sağlayacağı iş yetenekleri çerçevesinde en severek yapacağı iş olacaktır. Keza bu saydıklarımız dışında pek çok branş günden güne hayatımızda daha fazla yer ediniyor.

Kişisel doğum haritanız üzerindeki astrolojik göstergeler için buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.