Merve Çubuktepe

Astrolojik analiz yaparken sahnenin ortasında gezegenler duruyor. Onların konumları, açıları ve alacağı tesirler bir yorum açısından çok önemli. Ancak astroloji uçsuz bucaksız bir deniz ve bu sahnede gezegenlerden sonra asteroitlerin de çok önemli bir rolü var. Bu yazıda en önemli asteroitler hakkında bazı bilgiler vereceğim.

Başlamadan çok sorulduğundan bir bilgi vermek istiyorum. Uranyen astroloji modern astroloji tekniklerinden biridir ve klasik astrolojiden daha farklı prensipleri vardır. Bu sistemde asteroitler sahnenin merkezindedir, farklı kadranlarla farklı harita türleri ve baskın şekilde orta noktalar kullanılır. Yazımda klasik astroloji kuralları içerisinde asteroitlerin anlamları ve bakış açısı belirtilmiştir.

Bu mantıkla bakarsak eğer asteroitler gezegenlerle edindiğimiz bilgilerin daha derinleşmesini sağlar. Psikolojik anlamda bize çok şey öğretebilirler. Ancak gezegenlerden daha önemli hale gelmez, gezegen ve haritanın temel yerleşiminin vaatlerini hayati şekilde değiştirmezler. Örneğin çok zorlu evlilik göstergeleri olan bir kişiye sırf Juno iyi konumda diye mutlu mesut bir duygusal hayat sürecek ve hızla evlenecek yorumu yapmak hatalı olacaktır. Özetle sadece bir asteroide bakarak haritayla ilgili hüküm verilmemelidir.

Harita analizini bir yolculuk olarak düşünürsek asteroitleri işaret levhaları gibi düşünebiliriz. Yol bellidir (gezegenler, açılar, yerleşimler), ama işaretleri doğru okursak varmak istediğimiz yere çok daha doğru ve hızlı bir yoldan ulaşırız. Ve tabii asteroit transitleri önemli olmakla birlikte özel durumlar haricinde hayati bir vurgu vermek abartılı olabilir. Asteroitlerin transitleri özellikle kesinleşen açılar (en çok kavuşum) ve gezegenlerle birlikte olduğunda çok daha anlam kazanır.

Peki, asteroit nedir? Asteroitler Mars-Jüpiter arasındaki “Asteroit kuşağında”, Neptün-Plüton ve ötesindeki “Kuiper kuşağında” özellikle mevcuttur. Sayıları çok fazladır. Özellikle büyük olanları daha fazla önem taşıyor. Mevzubahis grupta Ceres, Pallas, Vesta ve Juno gibi ismi iyi bilinen asteroitler –doğru isimleriyle “Cüce Gezegenler”- bulunuyor ki sonunda hepsi birleşip Plüton’u Nasa’nın da kararıyla gezegenlikten etmişti. :)

Gelin şimdi en önemli asteroitlerin anlamlarını keşfedelim: Doğum haritanız üzerinden aldığınız size özel astrolojik etkileri buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

CHIRON: Kiron/Şiron olarak dilimize uyarladığımız bu asteroit “Yaralı Şifacı” olarak bilinir. Kiron haritada esasen çok hangi konuda hassas ve incinmeye açık olduğumuzu gösterir. Ancak bu nokta aynı zamanda bizim en büyük müttefikimiz olabilir. Zira eğer bu yönümüzü kabullenir ve deneyimlerimizle gelişmeye başlarsak bu sefer kendimizi iyileştiririz. Bu bir sonraki fazda da bu iyileşme sürecinde öğrendiklerimizle insanlara ışık tutabilir, onları şifalandırabiliriz. Kiron haritada yüzleşmemiz gereken konuyu işaret eder. Aynı zamanda da farkındalığı yükseltip güçlendirmemiz gereken zaafları. Bulunduğu evdeki burç ve açıları o ev teması ile ilgili neden sürekli bir sorun olduğuna dair cevapların bulunmasını sağlayabilir. Kironla alakalı özelliklerinizi çözerseniz hayatınıza kalıcı ve güçlü bir müttefik girmiş demektir. Ve ruhsal astrolojide çok önemli olduğundan Kiron doğrudan kişinin nasıl şifalanacağı, ruhsal yolu ve içsel dönüşümünü de anlatır.

CERES: Ceres, Yunan mitolojisinde Demeter olarak geçer; doğa tanrıçasıdır. Bereket, hasat, şükür ve bolluk duygusu ile alakalıdır. Ceres, Ay’ın fonksiyonlarına benzer özellikler gösterir. Bundan ötürü de Ceres’i Ay’ın yan göstergesi gibi okumak faydalı olabilir. Haritada kişinin nasıl doyum sağlayacağı, bereket oluşturacağı, özdeğerine dair bakış açısı, sevgiyi nasıl istediğine dair ipuçları bu sayede bulunabilir. Aynı zamanda kişinin nasıl bir anne olacağı, kendisinin annesi ile ilişkisi, doğurganlık potansiyeli de yine Ceres’in anlamları içerisindedir. Aynı zamanda kişinin verim ve bereket oluşturma, hamaratlık, hüner ve doğa sevgisi ile alakalı yatkınlığı hakkında bilgi edinilebilir. Ceres aynı zamanda hırs ve kendini cezalandırma ile de alakalıdır. Yani en çok hangi konularda kendimize yükleniyoruz, hangi konuda zaman zaman yaramız var, kompleks ya da hazım sorunu yaşıyoruz bunu da anlamak mümkün.

JUNO: En meşhur asteroitlerden biri. Çünkü ilişkiler, evlilik ve ruh eşi ile ilgili saptama yaparken önemlidir. Ancak Juno sadece bir aşk ve evlilik göstergesi olarak düşünülmemeli; tüm insan ilişkileri de ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. (Mesela Juno hangi burçtaysa o burçtan bir kişiyle evlenilir gibi ifadeler tamamen hurafedir) Kişinin evliliğinin –ilişkisinin- kalitesi, hangi temanın önemli olacağıyla ilgili ipucu verebilir. Ciddi bir ilişkiden beklentileri anlamak adına da ilham vericidir. Aynı zamanda Juno; Yunan mitolojisinde Zeus’un eşi baş tanrıça Hera’nın Roma mitolojisindeki versiyonudur. Yani Juno aldatma ve aldatılma konularında da çok şey anlatır. Kişinin bu tür konulara açıklık durumu hakkında yorum yapılabilir. Krizler ve duygusal buhranlarda nasıl tepki verdiğimizi gösterebilir. Juno’yu Venüs’ün yan göstergesi gibi okumak faydalı olabilir. İyi açılar altında ilişkiler ve duygusal konulara dair yorumları olumlu etkiler. Ayrıca yedinci ev Juno transitleri de evlilik adına gerçekten önemli, rektifikasyon yaparken sıkça karşıma çıkan bir konu.

PALLAS: Pallas, Yunan Mitolojisindeki zekâ ve savaş tanrıçası Athena’nın adıdır. Pallas kişinin zekâsını nasıl kullandığı ve mental kapasitesi hakkında çok şey söyleyebilir. Yaratıcı ve dinamik bir zihnin haritasında genelde Pallas güçlüdür. Pallas’ı Merkür’ün yan göstergesi olarak okumak faydalı olabilir. Pallas diplomasi ile de doğrudan alakalıdır. Diplomatik yetenekler, hayatta zorlu anlarda bir şeyleri uzlaştırmak, krizleri çözmek ve denge kurmak… Tüm bu becerilerin nasıl ve ne kadar çalıştığı adına Pallas’ı inceleyerek çok şey anlayabiliriz. Zorlu konumdaki bir Pallas özel ilişkiler başta olmak üzere tüm ikili ilişkilerde uyum sağlama, denge bulma ve ahenk oluşturmak adına sıkıntı oluşturabilir.

VESTA: Vesta, Yunan mitolojisindeki adıyla Hestia ocak tanrıçasıdır. Hanenin koruyucusudur ayrıca bekâret yemini sahibidir. Bundan ötürü kişinin içindeki inziva eğilimi, dinsel duygulara olan yakınlığı ve fedakârlığı sembolize eder. Nezaket, ruhsal temizlik, arınma, kişinin hayatında nelerden nasıl vazgeçebileceği, kimi zaman kör bir şekilde neye saplanıp kendini adayabileceğini haritada Vesta’nın durumundan anlayabilirsiniz. Cinsellikle alakalı soğukluk, kendine güvensizlik, ikili ilişkilerde yetersizlik duygusunun özünü anlamak adına da yine bu noktaya bakmak faydalı olabilir. Vesta kişinin hayalindeki maddi dünyadan kopup hayallerindeki yaşam, kişisel yolculuk ve izolasyon sürecini temsil edebilir. Doğum haritanız üzerinden aldığınız size özel astrolojik etkileri buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Saydığım bu beşli grup harita yorumunda özellikle incelediğim asteroitlerdi. Şimdi sadece haritada önemli bir konum ve özellikle kavuşum yaptığı takdirde mercek altına aldığım asteroitleri inceleyelim:

AMOR: Gerçek sevgiye giden yolda kişinin önündeki sınavları anlamak adına yol gösterebilir. Kişi gerçek aşka ulaşmak yönünde neyi kabul etmiyor, neyden korkuyor ve hangi aydınlanmayı yaşamalı ve kendisinde neyi düzeltmeli… Amor’u inceleyerek bu önemli soruların cevabını almak mümkündür. Amor haritada kontrolsüz ve zorlu bir durumdaysa kişi hayatını sürekli sevdiği insan o an kimse onun için hayatını komple adayıp tüm isteklerinden vazgeçerek geçirebilir.

ARACHNE: Arachne Yunan mitolojisinde dokumacıdır ve kaderin ağları ile ilişkilidir. Arache tanrıça Athena’ya yetenekleri ile iddialı olmasından ötürü bir örümceğe dönüştürülerek cezalandırılmıştır. Bu asteroid hayatımızda en çok hangi konularda iddialı olduğumuzu hatta böbürlendiğimizi gösterir. Diğer yandan kadersel rota, kişinin kaderinin hangi temaya doğru gideceğini anlamak adına Arachne çok şey söyleyebilir. Kişinin kontrolü dışında gelişen olayların doğasıyla ilgili de fikir sahibi olunabilir.

BACCHUS: Bağımlılık, işaret ettiği temaya aşırı düşkünlük, zehirlenmeler Bacchus ile ilişkilidir. Kontrolsüzce yeme içme, zevk düşkünlüğü, her türlü kötü alışkanlıkların doğasını gösterir. Ayrıca en çok hangi konuda taviz vermemizin zor olduğunu da anlatır. Çünkü işaret ettiği duygu bir düşkünlüğe işaret eder, hedonist tavırla alakalıdır. Sanat, yaratıcılık ve hayal gücü ile de ilişkilendirilir.

CUPIDO: Cupido da Venüs yan göstergesi olarak incelenebilir. Kişinin sevgi alma ve verme biçimi, nasıl koşullarda âşık olacağı, hayatta hangi konulara ilgi ve iştahı olduğunu saptamak mümkündür. Venüs ve Cupido benzer dilde konuşuyorsa eğer yorumun gücü yükselir.

EROS: Cinsellik, tensel tutku ve uyumu anlamak adına incelenebilir. Özellikle sinastride Erosların durumu ve uyumları anlamlı olabilir. İlişkide romantizm, çekim ve uyumun nasıl olacağı, daha doğrusu olması gerektiğini saptamak Eros’u inceleyerek mümkündür. Özellikle partneri anlamak adına faydalı olabilir.

HADES: Bilinçaltını ve korkuları temsil eder. İnsan psikolojisini, derinde yatanları anlamak ve travmaları çözmek adına önemlidir. Gizemler, sırlar, kişinin göstermediği ruhsal ve en derindeki dünyası, bastırılan duygular, kıskançlık ve sahip olma duygusu da yine Hades’in anlamları içerisindedir.

ICARUS: Kişinin hayattaki kurallar ve düzene karşı duruşunu gösterir. Bir şeyi başarmak uğruna neler yapabileceği, ne kadar ve nasıl cesur olabileceği Icarus ile alakalıdır. Aynı zamanda kişinin risk alma kapasitesi, tehlikeye olan yakınlığı da yine bu şekilde bulunabilir. Aşırı vurgusu deli cesareti, umursamazlık ve kuralları her koşulda hiçe saymayı işaret edebilir.

KASSANDRA: Kassandra Yunan mitolojisinde her zaman geleceği doğru olarak söylerken kimsenin ona inanmaması ile lanetlenmiştir. Kassandranın yerleşimi de özellikle kişinin haklı olduğu halde hangi konularda insanları ikna etmekte zorlandığını gösterir. İyi çalışan bir Kassandra insanların bilgisinden yararımıza olacak şekilde yararlanabildiğimizi gösterirken, zorlu durumundaysa eğer kişinin laf dinlemediği ve bile bile hata yapabileceğine işaret eder.

LILITH: Kişinin ilişkiler, aşk ve cinsellikteki karanlık doğasını gösterir. Kişi hangi tabuları yıkar, neleri göze alır ve tutku uğruna neler yapabilir… Hepsinin cevabı Lilith sayesinde bulunabilir. Kişinin cinselliğe bakış açısı, cinselliği nasıl yaşadığı ve kendisinin neler talep ettiği de yine bu asteroidin kapsamındadır. Ancak Lilith’i Kara Ay ile karıştırmamak gerekir. Saklı ve karanlık enerjiyi, tabuları da temsil ettiğinden insanın içinde saklı tuttuğu gizli arzuları ile de ilişkilidir. Reddedilme ve dışlanma gibi durumlarda içeride yatan duygu ve intikam hissi ile de bağdaştırılır.

NEMESIS: Nemesis özellikle retro konumda ise kişinin damara basıldığında, bir haksızlığa uğradığında ya da istekleri yerine gelmediğinde dönüşebileceği canavarı gösterir. Doğrudan intikam ve öç alma duygusu ile ilişkilidir. Ancak Nemesis düşman kelimesi ile özdeştir ve bu yüzden Nemesis’in işaret ettiği noktalar dış dünyaya yansıttığımız düşmanca yüz olsa da ayağımıza takılan, bizi yolumuzdan alıkoyan asıl düşmanımızdır. Yani insan bu yola girerse en büyük düşmanı kendisi haline gelebilir.

ORPHEUS: Kişinin yas tutarken yaşadığı ruh halidir, bir kayıptan sonra sağlıklı bir süreç geçirmek adına yapılması gerekenleri anlatır. Kişinin haritasında yaşadığı kayıplar ve travmaları anlamak adına incelenmesi oldukça faydalı olabilir.

PERSEPHONE: Demeter’in (Ceres) kızı Persephone yeraltı tanrısı Hades ile evlidir ve eşi tarafından kaçırılmıştır. Bundan ötürü de kişinin haritasında anneden ayrılma, ilk kez birey olma, yalnızlık ve tek başına ayakta durabilme mücadelesini anlatır. Kişinin haritasında ayrılıklara karşı verilen tepkiler, ayrılığı tetikleyen sebepler Persephone incelenerek bulunabilir. Çocuk haritalarında ilk kez okula gitme, anneden uzak kalma gibi durumlardaki tepkileri anlamak mümkündür. Ve tabii Persephone bir yandan korktuğumuz, bizi kısıtlayan ancak bir yandan da bağlılık duyduğumuz karışık duyguları tetikleyen partneri temsil eder.

PSYCHE: Kişinin ruhunun ve bilinçaltının derinliklerini anlamak adına önemli bir asteroiddir. Çocukluk travmaları, zihnin derinliklerinde saklananlar ve bir kriz anında nasıl tepkiler vereceğimiz Psyche’nin kapsamındadır. Duygusal reaksiyonları anlamak adına Psyche de Ay’ın yan göstergesi olarak değerlendirilebilir. Kişinin çocukluğunun nasıl geçtiğini anlamak adına bu asteroidi iyi incelemek gerekir.

SISYPHUS: Sisyphus Tanrılar tarafından sonsuza dek aynı eziyeti yaşamakla lanetlenmiştir. Kısırdöngüyü anlatan bir öyküdür. Haritada konumu ve durumu kişinin hayatında hangi konuda kısırdöngüye girmeye açık olduğunu gösterir. Davranışlarımızı değiştirmeden farklı sonuçlar beklersek hata yapmış oluruz. İşte Sisyphus tam da bu noktada hangi konuları değiştirmemiz gerektiğini gösterir.

SIVA: Siva, Hint mitolojisinde dönüşümün tanrısıdır. Bu özelliğinden ötürü haritada Plüton’un yan göstergesi olarak incelenebilir. Haritadaki konumu kişinin hayatında hangi konularda güç ve acizlik döngüsü yaşayacağını gösterebilir. Kişinin zor olsa da ve istemese de geride bırakması gereken her şeyi gösterir. Siva retro ise ve zorlu bir konumdaysa bu döngü çok daha uzun ve sıkıntılı bir tecrübe ile kapanabilir. Karma açısından son derece önemli bir asteroiddir.

URANIA: Astrolojinin sembolü olan bir asteroid. Haritasında Urania güçlü bir konumda olan kişiler astroloji başta olmak üzere okült ve ruhsal konulara daha fazla ilgilenebilir, bu konularda odaklanıp bu branşları meslek olarak seçebilirler. Urania her türlü analitik zekâ faaliyeti ile de alakalıdır. Aşırı ve sert vurgulu ise kişinin hangi tür olaylarda duygularını dinlemeyip her şeyi kendi aklına uydurarak ilerlediğini gösterebilir. İyi etkilere sahip bir Urania olayları doğru tahlil etme ve net bir aklı gösterir. Zorlu açılar altında olayları aşırı abartma, hatalı muhakeme ve yanlış kararlar gündeme gelebilir. Doğum haritanız üzerinden aldığınız size özel astrolojik etkileri buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

Sevgilerimle,
Merve Dirağ