Merve Çubuktepe

“Açı” kavramı günlük yorumlardan astrolojik analizlere kadar en önemli konulardan biri. Günlük yorumlarda bazı tali açıları kullanmaya başladığımdan beri sorular geldiği için ben de temel ve tali açı kalıplarının anlamlarını kısaca anlatmak istedim.

Sitemizi hobi düzeyinde olsa da oldukça ilgili astroloji severler ve astroloji öğrencileri de takip etmekte. Bu sebeple hem herkesin okuyabileceği, hem de zaman zaman öğretici daha teknik içerikler paylaşmayı tercih ediyorum. Sırasıyla temel ve tali açıların anlamlarını yazıda bulabilirsiniz.

Öncelikle yazının devamında sık sık kullanacağımız “orb” teriminden başlayalım. Orb, bir açının maksimum etki alanını gösterir. Her açının tesiri atanan orb mesafesi kadardır. Orb büyüdükçe açının etkisi düşer.

Orb değerlerini temel kabul edilen orb referans değerleri olarak belirttim, ancak şahsen biraz daha dar orblarda çalışmayı tercih ediyorum. Geniş orblu açıları göz ardı etmiyorum, ancak kişisel çalışmalarımda dar orbdaki açıları daha merkeze alıyorum. Temel açılarda 6+2, tali açılarda 2+1 olarak.

Bu çalışma açıların doğası hakkında okuyucuya fikir vermek içindir, esasen açılar çok detaylı ve karmaşık bir konudur. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Sue Tompkins – Astrolojide Açılar isimli kitabını okumanızı özellikle tavsiye ederim.

Bütün açılar dairenin birden on ikiye kadar sayılara bölünmesi ile oluşan derecelere göre tanımlanırlar. Buna Harmonik sistem denir ve 1. Harmonik, 2. Harmonik diye ilerlerler. Bu yazıda temel ve tali açıları ikiye ayırdım akabinde harmonik numarasına göre sınıflandırdım.

Açılar iki temel gruba ayrılır: Temel ve Tali Açılar. Temel açılar şunlardır: Kavuşum, Karşıt, Üçgen, Kare ve Altmışlık.

Her zaman temel açılar merkezdedir. Partil bir tali açı bazen bir temel açı kadar güçlü olabilir, ancak natal harita veya transitler incelenirken mutlaka temel açıları çok iyi anlamamız gerekir.

TEMEL AÇILAR

KAVUŞUM AÇISI (0°) – 1. Harmonik Açı (360/1)
Orb: 8+2 (Güneş ve Ay için 2 derece orb genişletilebilir)
Nötr (Merkür) doğada ve bu özelliğe sahip tek açıdır. Birinci Harmonik açıdır, dairenin (360°) bire bölünmesi ile oluşur.
Malefik gezegen ile zorlayıcı, benefik gezegen ile olumlu tesirler oluşturur. Temel anlamı iki gezegenin bir araya gelip güçlerini birleştirmesidir. Ancak gezegenlerden biri kötücül (malefik) ise iki gezegenden birinin gücünün baskılanması veya durması söz konusu olabilir. Gezegen doğalarının birbirine benzerliği veya aykırılığı açının gücünü değiştirir. Örneğin Jüpiter-Ay kavuşumu iyicil, Satürn-Venüs kavuşumu daha zorlayıcı çalışmaya meyillidir.
Kavuşum açısında baskın olan gezegen daha vurgulu olacak ve açıyı şekillendirecektir. Baskınlık sırası çoktan aza şu şekildedir: Satürn > Jüpiter > Mars > Güneş > Venüs > Merkür > Ay
Bu sıraya ek olarak asaleti daha güçlü olan gezegen ön plana çıkabilir. Kavuşum tolerans sınırı dahilinde farklı burçlarda gezegenlerde de olabilir, ancak asıl güçlü hali iki gezegen aynı burçtaysa oluşur. Özellikle Güneş ve yükselen ile oluşan kavuşumlar kimlik üzerinde son derece belirleyicidir.

KARŞIT AÇI (180°) – 2. Harmonik Açı (360/2)
Orb: 8+2 (Güneş ve Ay için 2 derece orb genişletilebilir)
Satürn doğasında; kısıtlayıcı ve zorlayıcı bir açı kalıbıdır.
Dairenin (360°) ikiye bölünmesi ile oluşur. Açı kalıbı kutuplaşma, ayrışma, çatışma ve uzaklığı simgeler
Diğer yandan iki gezegen birbirini apaçık gördüğünden farkındalık sağlanırsa eğer iki zıt fonksiyonu birleştirme şansı söz konusudur. Malefik gezegenlerin olduğu karşıtlar daha zorlayıcıdır, dıştan gelen problemleri sembolize edebilirler.
Özellikle Güneşle olan karşıt açılar kişinin «rakip», «engel» ve «problem» kaynaklarını gösterir. Daha güçlü gezegen karşıtın diğer ucundaki gezegeni baskılayabilir, kişi karşıtın bir ucundaki fonksiyonu aşırı kullanırken diğerini hiç kullanmayabilir. Kişi bunu idrak edip denge kurma kararı aldığında ise bu zorlu ancak yapıcı bir işbirliğine dönüşebilir.

ÜÇGEN AÇI (120°) – 3. Harmonik Açı (360/3)
Orb: 8+2 (Güneş ve Ay için 2 derece orb genişletilebilir)
Jüpiter doğasında, olumlu ve yapıcı tesir oluşturan bir açı kalıbıdır.
Dairenin (360°) üçe bölünmesi ile oluşur. İki gezegenin birbirini desteklemesi, olumlu bir yardımlaşma halini simgeler. Aynı elementteki gezegenler orb dahilindeyse birbirine üçgen açı yaparlar. Element uyumundan ötürü rahat bir akış söz konusudur. (Burç dışından da orb dahilinde üçgen oluşabilir ancak gücü aynı elementteki açılara göre daha zayıftır.)
Bir üçgenin vaat ettiği fonksiyonu aynı halde bırakmaz ve geliştirirsek çok hızlı yol alabiliriz. Üçgen açılı kavramlar bize genelde doğuştan veya dışarıdan gelir, daha az mücadele ederiz. Üçgenler özellikle iyicillerle oluşursa kişinin haritasına etki ettikleri alanda iyileştirme, şifa, doğal bir verimlilik hali getirebilir. Transitlerde çaba ile gelecek iyileşme ve gelişimi simgeler. Sağlık astrolojisinde iyicil gezegenlerin yaptığı üçgenler iyileştirici tesire işaret edebilir.
Haritada üçgen açıların çok fazla vurgulanması kişinin rehavette olması, hareketsizliği ve tekamülünün durmasına sebep olabilir.

KARE AÇI (90°) – 4. Harmonik Açı (360/4)
Orb: 8+2 (Güneş ve Ay için 2 derece orb genişletilebilir)
Mars doğasındadır; zorlayıcı ve mücadeleli bir tesir oluşturur.
Dairenin (360°) dörde bölünmesi ile oluşur. Açı kalıbı aşırılık, çatışma, şiddet ve tansiyon içerir. Bu kalıpta İki uyumsuz ve çatışan fonksiyon bir araya gelmiştir. Aynı nitelikteki (öncü, sabit, değişken) burçlara ilgili orb dahilinde yerleşen gezegenler birbirine kare açı yapar. (Burç dışından da orb dahilinde kare oluşabilir ancak gücü aynı elementteki açılara göre daha zayıftır.)
Kare en «uyandırıcı» ve kişiyi zorlasa da harekete götüren açıdır. Benefik gezegenlerin kareleri, Malefiklere göre daha yumuşak etkilidir ama bu zorlayıcı özelliğini ortadan kaldırmaz. Kare her zaman zorlu bir açıdır.
Kare açı doğrudan değişim ile alakalıdır. Kişinin kendini çözümlemesi, ispatı ve zararlı alışkanlıkları kırması konusunda sert bir uyandırma servisidir. Karşıta göre değişime daha dirençli bir açıdır, irade ve kararlılık ister. Kişi kare açının temsil ettiği kavramları bastırıp reddettikçe açı daha zorlu halde çalışmaya meyillidir. “Mücadele edersen kazanır, pes edersen kaybedersin” diye açının mesajını özetleyebiliriz.

ALTMIŞLIK (60°) – 6. Harmonik Açı (360/6)
Orb: 6+2 (Güneş ve Ay için 2 derece orb genişletilebilir)
Venüs doğasındadır. Fırsat oluşturan, çaba ile fayda getiren bir açı kalıbıdır.
Dairenin (360°) altıya bölünmesi ile oluşur. Üçgen doğal kendinden akışkan bir uyum halidir, altmışlık ise çaba ile gelen bir verimlilik halidir. İyicillerin oluşturduğu altmışlık, malefik gezegenin bulunduğu altmışlıktan daha etkilidir.
Üçgen açıdan gücü bir tık daha düşüktür. Bu sebeple orbu daha dardır. Altmışlık açı en temel anlam olarak bir «fırsatı» temsil eder. Farkındalığı olumlu bir çaba ile geliştirmenin temsilidir (kare/karşıt gibi zorlayıcı değildir) Transitlerde çaba ile gelecek iyileşme ve gelişimi simgeler. Sağlık astrolojisinde iyicil gezegenlerin yaptığı altmışlıklar iyileştirici tesire işaret edebilir.

TALİ AÇILAR

Tali açılar şunlardır: 45’lik, 135’lik, 30’luk, 150’lik, Quintile, Septile, Novile, Decile, Undecile
Tali açılar harita analizinde ikincil göstergedir. Partil(kesin) olmadıkları sürece bir temel açı kadar güçlü olamazlar. Bir harita analizinde önce temel açılar değerlendirilip akabinde tali açılara geçilmelidir. Orbları 150’lik 3, kalan açılar için 2’dir. Güneş ve Ay için +2 genişletilebilse de, en fazla +1 orb genişletme tavsiye edilir.

QUINTILE (72°) Q / BIQUINTILE (144°) Q² – 5. Harmonik Açı (360/5)
Orb: 2+1 (Güneş ve Ay için 1 derece orb genişletilebilir)
Dairenin (360°) beşe bölünmesi ile oluşur. İki açı da aynı özellikleri taşır. BiQuintile derece olarak Quintile’in iki katıdır.
Merkür’ü andıran doğadaki bir açı kalıbıdır. Kişinin doğal yetenekleri; yaratıcılık potansiyelini anlamak için harika bir rehberdir. Quintile açılar bir nevi insana verilen hediye gibidir. Olumlu açı kategorisindedir, tali açılar içerisinde en iyicilidir. Partil Quintile açı en etkili çalışır.
Quintile açıların işaret ettiği yönlerimiz bir üçgen, altmışlık açı etkisi gibi çok çaba harcamadan doğal harekete geçer.

SEPTILE (51+°) S / BISEPTILE (102+°) S² / TRISEPTILE (154+°) S³ – 7. Harmonik Açı (360/7)
Orb: 2+1 (Güneş ve Ay için 1 derece orb genişletilebilir)
Dairenin (360°) yediye bölünmesi ile oluşur. Üçü açı da aynı özellikleri taşır. BiSeptile derece olarak Septile’in iki, TriSeptile üç katıdır.
İçimizdeki irrasyonel, obsesif ve açıklanamaz noktaları simgeler. Bu iki gezegen arasındaki fonksiyon mantıkla kurulmamaktadır. Bu sebeple beklenmeyen ve tahmin edilmeyen noktalarımızı anlatır.
Açı kalıbı kadersel, kontrolümüz dışı etkenleri simgeler. Bireyin bu iki iki fonksiyonu sentezlemesi gerekir.

45’LİK – YARIM KARE / SEMISQUARE (45°) ve 135’LİK – SESQUIQUADRATE (135°) – 8. Harmonik Açı (360/8)
Orb: 2+1 (Güneş ve Ay için 1 derece orb genişletilebilir)
Dairenin (360°) sekize bölünmesi ile oluşur. Birbirine çok benzeyen açılardır. Ancak 135’lik açının 45’liğe göre bir tık daha zorlayıcı olduğu kabul edilir. Tüm tali açılar gibi Partil (kesin, 0-1 orb arasında olanları) daha önemlidir. Etki olarak zayıf bir kare açı (90°) gibi düşünülebilir. Bu sebeple doğası olumsuza çalar. Eyleme geçiren bilinçli isteği temsil eder. Yarattığı direnç kare açıdan bir kademe daha düşüktür.

NOVILE (40°) N / BINOVILE (80°) N² / QUADRINOVILE (160°) N⁴ – 9. Harmonik Açı (360/9)
Orb: 2+1 (Güneş ve Ay için 1 derece orb genişletilebilir)
Dairenin (360°) dokuza bölünmesi ile oluşur. Üçü açı da aynı özellikleri taşır. BiNovile derece olarak Novile’in iki, QuadriNovile Novile açının dört katıdır.
Vedik astrolojide sıkça kullanılan bir açıdır. Doğası olumludur. Tamamlanarak mükemmelleştirebileceğimiz fonksiyonlarımızı gösterir. Novile açılı gezegenler hem iç hem dış dünyada kendini gösterme eğilimindedir, gizli olmayan yönlerimizdir. Ayrıca Novile açılar önceki enkarnasyondaki yeteneklerimiz hakkında fikir verebilir. Karmik borçlar hakkında diğer göstergelerle birlikte yorum yapabiliriz.

DECILE (36°) D / TRIDECILE (108°) D³ – 10. Harmonik Açı (360/10)
Orb: 1+0
Dairenin (360°) ona bölünmesi ile oluşur. İki açı da aynı özellikleri taşır. TriDecile derece olarak Decile açının üç katıdır. 5. Harmonik Açı olan Quintile’in yarısıdır.
Decile açı Quintile açı kadar rahatça hediyeleri vermez. Kişinin çaba ile geliştirebileceği yönleri gösterir. Bir nevi bir konu seçip onda çırak-kalfa-usta olmak, sürekli antreman yaparak mükemmelleşme halini simgeler. Kişiyi bir amaca yönlendirir. Tali açılar içerisindeki en minör açılardan biri kabul edildiği için pek sık kullanılmaz.

UNDECILE (32,4°) U / BIUNDECILE (65,3°) U² / TRIUNDECILE (98,1°) U³ / QUADRIUNDECILE (130,5°) U⁴ / QUINQUEUNDECILE (163,3°) U⁵ – 11. Harmonik Açı (360/11)
Orb: 1+0
Dairenin (360°) on bire bölünmesi ile oluşur. Dört açı da aynı özellikleri taşır. Undecile açının BiUndecile iki, TriUndecile üç, QuadriUndecile VE QuinqueUndecile beş katıdır.
Minör açıların günlük hayatta en az kullanılanlarından biridir. Daha çok Harmonik Astroloji ve Titreşimsel Astroloji ekolü merkeze almaktadır. Bu açı kalıpları kişinin hayal dünyası, korkuları, yaratıcılık ve bilinçaltındakilerle anlamamızı sağlar.

30’LUK – YARIM ALTMIŞLIK / SEMISEXTILE (30°) ve 150’LİK – QUINCUNX (150°) – 12. Harmonik Açı (360/12)
30’luk Orb: 2+1 (Güneş ve Ay için 1 derece orb genişletilebilir)
150’lik Orb: 3+2 (Güneş ve Ay için 2 derece orb genişletilebilir)
Dairenin (360°) on ikiye bölünmesi ile oluşur. «Görmeyen» açı diye adlandırılırdı, iki fonksiyonun birbirini fark etmemesi anlamına gelir. Bu açıda iki hiç alakasız fonksiyonun bir araya gelmesi söz konusudur.
150’lik açı 30’luk açıya göre daha güçlü ve etkilidir. (150’lik olumsuza, 30’luk olumluya bir kademe daha yaklaşsa de bu açıları olumlu kategoride kabul edemeyiz. İki açı da olumsuza meyleden doğalara sahiptirler.
Farkındalığımızın olmadığı konuları anlatan açılardır. O fonksiyon sanki hiç yok gibi bir tutum içinde olabiliriz. Nereye bakıyor ve görmüyor olabiliriz?, Bir sorun var ama anlayamıyorum, nerede?, Göz ardı ettiğim konu nedir?, Bir seçim yapmam gerekiyor mu? Gibi soruların cevaplarını bu açılarda bulabiliriz.
Sağlık astrolojisinde özellikle 150’lik çok önemlidir, görünmez kaza veya hastalığı haber verebilir. Natal harita kadar transitleri de özellikle de malefik gezegenlerden geliyorsa çok önemlidir.

Faydalı olması dileğiyle,
Merve Çubuktepe