Merve Çubuktepe

İlişkiler astrolojisi mevzubahis olduğu zaman genelde gezegenler arasındaki uyum, açı kalıplarının nitelikleri ön plana alınır. Pek tabii ki bunlar ilişki uyumu açısından son derece önemlidir, ancak hikayenin en başına baktığımız zaman kişiler element ve nitelik açısından uyumlu mudur bunun incelenmesi lazımdır. Bu dağılım kişilerin sadece Güneş burcu ile alakalı değil tüm haritadaki yerleşimlerin genelinin incelenmesi ile ortaya çıkar.

Öncelikle elementlerin kısaca temel anlamlarına bakalım:

Ateş: Hevesli, girişken, coşkulu, agresif, canlı, inisiyatif alan, hareketli
Su: Duygusal, sezgisel, yoğun, tutkulu, bağlı, kıskanç, sakin, durağan
Toprak: Materyalist, sağlamcı, net, sınırları olan, ayakları yere basan, kontrollü
Hava: Objektif, tarafsız, pratik, duygulardan arınmış, rasyonel, mantık odaklı

Bu yapıları bir yapboz gibi düşünürsek eğer iki insanın element dağılımlarını birleştirdiğimizde örneğin ateş elementi düşükse tam tabiri caizse o ilişkinin alevi sönük olacaktır, taraflar inisiyatif almaktan çekinebilir, bir türlü hareket edemez ve ya da ilişkide ilk başta işler iyi gitse dahi durağanlık görülebilir. Diğer yandan tam tersi ateş elementi de yüksek olursa bu sefer çok harlı bir ilişki, çok hızlı ve yoğun bir tutku ya da ani kopmalar görülebilir. Çok fazla su ve toprak elementi olması ise ilişkiyi aşırı durağanlaştırabilir, su fazlalığı herkesin bir kriz olduğunda kendi dünyasına dalıp melankoliye girmesine sebebiyet verebilir.

Ateş ve hava, su ve toprak birbiri ile uyumlu elementlerdir; ancak bu iki kombinasyonun olması sadece bir ilişkiyi bağlamaya yetmez. İdeal olan iki insan sentezlendiğinde mümkün mertebe dört elementin bir dengeye oturmasıdır. Tabii ki ideal dengeye oturması her zaman rastlanmaz, ancak ilişkinin kalitesi açısından eksikler bilinirse orta yol bulunması kolaylaşır.

Niteliklere geçersek eğer; öncü, sabit ve değişken niteliklerin de uyumlu dağılımı bir diğer kilit konudur. Element açısından uyumlu bir ilişki eğer nitelik birleşimi uçlara savruluyorsa şayet niteliklerin baskınlığı ya da eksikliği sebebiyle yine sorunlar yaşayabilir. Bu sentez sonucunda da çıkacak sonuca göre ilişkinin kalitesi arttırılabilir, alınacak sorumluluklar net bir şekilde belirlenebilir.

Şimdi de niteliklerin özelliklerini inceleyelim:

Öncü: Bir şeyleri başlatan, harekete geçmeyi seven, dinamik, hevesi çabuk geçebilen
Sabit: Değişimi sevmeyen, kararlı, inatçı, esnemeyen, kendi kural ve düzeni olan
Değişken: Uyum sağlayan, kararsız, rüzgara göre hareket eden, karşısındakine göre hareket eden

Bu tabloda da örnek vermek gerekirse iki harita sentezlendiğinde öncü çok baskın bir ilişki saman alevi gibi yanıp sönebilir, hele işin içerisinde ateş elementi de sahnedeyse çok yoğun, tutku ancak sonunda eşyaların havada uçtuğu bir ilişki görebilir. Sabit baskın ilişkilerde ise aşırı inatçılık, iki tarafın orta yolu bulamaması ya da bir konuda kilitlenip kalma gibi durumlar ortaya çıkar. Tıpkı elementlerde olduğu gibi niteliklerin de mümkün mertebe dengeli dağılım bir ilişkinin kalitesi açısından çok çok önemlidir.

Genelde aldığımız sorularda Venüs-Satürn karemiz var bu ilişki nereye gider gibi sorular çok geliyor, ve tek bir açı bir ilişkinin kaderini kesinlikle tayin edemez. Oysa ki daha baştan element/nitelik dengesinin problemli oluşu bir çok sorunun temelini oluşturabilir. Bu bağlamda tekil açıları okumak ya da internetteki ezber kalıpları incelemek yerine tam teşekküllü bir ilişki uyumu çalışması yapılması gerekir.

Tabii ki bu çalışmanın ilk parçasıdır, sonra mutlaka açıların kalitesi, iki haritanın birbiri üzerindeki durumu ve en nihayetinde birleştirilmiş haritaların durumuna bakılmalıdır. Ancak ufuk çizgisinin çok ötesinde sorunları aramak yerine en basit ve sade kısımdan başlamak bir ilişkinin geleceğinin sağlam bir şekilde çizilmesi açısından büyük destek sağlayabilir. Doğum haritanız üzerinden aldığınız kişisel astrolojik etkileri buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

İlişkilerinizde uyum mutluluk ve huzur dileğiyle,
Merve Dirağ