Berrak Nilhan Karaca

Türkiye, 29 Ekim’de yeni yaşına girerken hem cumhuriyetimizin yeni yaşını kutlamak hem de önümüzdeki bir yılı kapsayan ülkemizle alakalı öngörülerimi sizlerle paylaşmak isterim. Bu yazımda Jüpiter’in Akrep burcuna geçişinin etkilerini; Satürn’ün Oğlak burcu seyrinin etkilerini; 29 Ekim 2017 - 29 Ekim 2018 tarihleri arasında geçerli olan Güneş Dönüşü ve profeksiyon yöntemlerine göre öngörülerimi derledim.

10 Ekim 2017 – 8 Kasım 2018 tarihleri arasında büyük iyicil gezegen Jüpiter Akrep burcundan geçiş yapıyor. Türkiye, Akrep burcunda çok fazla gezegeni olan bir ülkedir. Bu nedenle bu geçiş Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu geçişin en temeldeki anlamı artık vadesi dolmuş yapıların tasnif edilerek yerine yenilerinin inşa edilmesidir. Diğer taraftan görünenin arkasındaki gerçeği araştırma, buradaki gizemleri ortaya çıkarma söz konusu olabilir. Kısacası biraz ifşalarla karşı karşıya geleceğimiz bir sene yaşayabiliriz. Diğer taraftan Akrep burcu yeraltı, madenler, cevherler ile alakalı bir burç olduğu için bu metaların değer kazanması söz konusu olabilir.

Jüpiter, Türkiye haritasının 5. Evinden geçiş yapacak. 5. Ev, Dünya astrolojisinde, gençler, sporcular, eğlenceli aktiviteler, eğlenceli mekânlar, aracılar, büyükelçiler ve sanatçılar ile alakalıdır. Dolayısıyla bu kesimin yıldızının parladığı bir sene olabilir. Bu konularla alakalı gelişmeler en fazla 13 Temmuz 2018 tarihindeki Güneş tutulması civarında kendini gösterebilir.
Türkiye’nin yönetimini ifade eden Güneş ve Jüpiter, Akrep burcunda konumlanmıştır. Transit Jüpiter’in natal Güneş ile kavuşum yapacağı 4 Kasım 2017, natal Jüpiter ile kavuşum yapacağı 12 Ekim 2018 tarihleri yönetimin daha kolay ilerleme kaydedebileceği, istediği hamleleri daha kolay yapabileceği ve bu hamlelerden avantaj elde edebileceği dönemler olarak dikkat çekmekte. Jüpiter’in natal Venüs ile kavuşum yapacağı 8 Ocak 2018, 10 Mayıs 2018 ve 8 Eylül 2018 tarihleri ise ülkemizdeki genç kadınların daha fazla dikkat toplayacağı ve bu kesimin faydasına gelişmelerin kat edilebileceği dönemler olarak görülmektedir.
29 Ekim 2018 – 29 Ekim 2019 tarihleri arasında Türkiye’de en fazla gelişmeler muhalefetle alakalı konular ve ülkenin askeri güçleriyle alakalı konular olacaktır. Geçtiğimiz yıl Jüpiter Türkiye haritasının muhalefet ile alakalı evinden geçmekteydi. Bu dönemde muhalefetin dikkat topladığı bir yürüyüş gerçekleşti ve yine dikkat çeken yeni bir parti kuruldu. Bu sene ise muhalefetin şartlarının daha zorlaştığı, yönetimin ise daha avantajlı olacağı bir sene olarak görülüyor.

Muhalefetin ve ordunun en fazla zorlanabileceği dönemler, 2 Mart 2018 ve 5 Haziran 2018 olarak gözükmektedir. Bu tarihlerde muhalefetin girişimleri ciddi baskı görebilir. Ordunun üzerine ise ciddi sorumluluklar binebilir. Zira 20 Aralık 2017 – 17 Aralık 2020 tarihleri arasında Satürn ülkemizin açık düşmanlıklar, sınırlar ve antlaşmalar ile alakalı 7. Evinden geçiş yapmaya başlayacak. Dolayısıyla bu konularla alakalı sıkıntı ve sorumlulukların artması söz konusu olabilir. 2018 yılı için geçerli olan Güneş Dönüşü haritası yönetimin üzerindeki sorumluluk ve baskılara işaret etse de bu geçişin asıl etkileri 2019 ve 2020 yıllarında hissedilecektir.

Ekonomik olarak incelediğimde 29 Ekim 2018 – 29 Ekim 2019 tarihleri arasında bariz bir risk görmemekteyim. Ekonomik krizlerin alt yapısını dış gezegenlerin sert etkileşimleri ve kavuşumları oluşturmaktadır. Dış gezegenler bahsettiğim tarihler arasında hem kendi aralarında hem ülkemiz haritasıyla olumlu etkileşimlerde bulunmaktadır. Bu tarihler arasında geçerli olan Türkiye’nin Güneş Dönüşü haritasını incelediğimde, ülkemizin maddi durumu ve dış ticaret ile alakalı 8. Evinin durumunun güçlü olduğunu görmekteyim. Dış ticaret ve ülkenin parasıyla alakalı konularda hızlandırıcı gelişmeler 27 Temmuz 2018 civarında görülebilir. Yönetimin bu dönemde dış ticaret ve ülkenin para durumuyla alakalı bir sorumluluk alması gündeme gelebilir.

Halkın parası ise ülke sınırıyla alakalı gelişmeler nedeniyle kapana kısılmış durumda ve zorda görünüyor. Bununla birlikte tek başına bu gösterge ekonomik kriz öngörüsü için yeterli olamamaktadır. Hatta 31 Ocak 2018 tarihindeki tutulma halkın parasıyla alakalı olumlu gelişmeler getirebilir. Veya yastık altındaki gizli cevherlerin ortaya çıkması istenebilir.

Diğer taraftan Oğlak burcu bankalarla alakalıdır. Satürn’ün geçişi bankaların refah durumu açısından çok olumlu bir gösterge değildir. Bu nedenle bankalar çalışan eksiltme, yeniden yapılandırmaya gitme, kredileri azaltma gibi önlemlere gitmeye yönelebilir. Satürn’ün Oğlak geçişinin asıl etkileri, Plüton ile kavuşumlar yapacağı 2020 yılında hissedilecektir. 21 Aralık 2020 yılında Satürn’ün Kova burcunda Jüpiter ile kavuşum yapması ise ekonomik anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. 15 Mayıs 2018 tarihinde büyük değişim gezegeni Uranüs’ün Boğa burcuna girmesiyle başlayan süreç bu kavuşum ile resmiyet kazanır. Hali hazırdaki para sistemi komple bir değişime uğrarken, Bitcoin gibi para birimlerinin yükselişi durdurulamaz hale gelebilir. Bu gelişmeler en çok 21.04.2024 tarihindeki Jüpiter-Uranüs kavuşumu civarındaki dönemde kendini hissettirecektir.

Sonuç olarak ekonomik açıdan önümüzdeki bir yıl ciddi bir kriz beklentim olmamakla beraber ülke sınırında önemli gelişmeler yaşayabiliriz. Kendi maddi durumumuzu ve iş durumumuzu öngörebilmek ülkenin geleceğini öngörebilmekle yakından ilgilidir. Bu anlamda, umarım yazım faydalı olur.